7 Комити (master)

Аутор SHA1 Порука Датум
  Anton Smirnov 940c11a206 remove debug пре 5 година
  Anton Smirnov 491f97590f systemd bug workaround пре 5 година
  Anton Smirnov 26763f1cc6 raise the limit пре 5 година
  Anton Smirnov 8fe017aca9 add some debug пре 5 година
  Anton Smirnov 0efedf91a6 raise on incorrect priority пре 5 година
  Anton Smirnov fe2b38c2a4 remove debug junk пре 5 година
  Anton Smirnov 46b33adbd1 watcher пре 5 година