systemd journal watcher daemon in ruby
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

11 wiersze
69 B

  1. # config
  2. config/config.yml
  3. # ide
  4. *.iml
  5. *.ipr
  6. *.iws
  7. # daemons
  8. *.pid