systemd journal watcher daemon in ruby
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.

36 satır
715 B

 1. module JournaldWatcher
 2. class App
 3. attr_reader :config
 4. def run
 5. load_config
 6. create_listener
 7. create_mailer
 8. listen
 9. end
 10. def load_config
 11. @config = Config.new
 12. end
 13. def create_listener
 14. @listener = Listener.new(
 15. Systemd::Journal.new(flags: @config.flags),
 16. @config.filter
 17. )
 18. end
 19. def create_mailer
 20. @mailer = Mailer.new(@config.mailer_from, @config.mailer_to, @config.mailer_subject)
 21. end
 22. def listen
 23. min_priority = @config.min_priority
 24. @listener.listen do |entry|
 25. @mailer.mail_entry(entry) if entry.priority.to_i <= min_priority # lower priorities have higher values
 26. end
 27. end
 28. end
 29. end