systemd journal watcher daemon in ruby
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

31 wiersze
604 B

 1. require 'pry'
 2. module JournaldWatcher
 3. class Mailer
 4. def initialize(from, to, subject)
 5. @from = from
 6. @to = to
 7. @subject = subject
 8. end
 9. def mail_entry(entry)
 10. subject = entry.message
 11. if subject.length > 50
 12. subject = subject[0..50] + '...'
 13. end
 14. msg = Mail.new
 15. msg.to = @to
 16. msg.from = @from
 17. msg.subject = "#{@subject} #{subject}"
 18. msg.body = entry.message
 19. msg.add_file filename: 'data.json', content: entry.to_h.to_json
 20. binding.pry
 21. # msg.deliver
 22. end
 23. end
 24. end