CLI File Encryptor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Christian Archer 5d2dd39e10 Add changelog for 1.0.2 před 1 měsícem
bin Fix composer installation autoload discovery před 6 měsíci
docs Stdin explanation před 6 měsíci
src Allow Symfony 5.0 when installed by composer před 1 měsícem
tests Encryption tests před 6 měsíci
.gitignore Commit lock for more predictable releases před 6 měsíci
.gitlab-ci.yml Fix install git před 6 měsíci
.travis.yml Travis will only test před 6 měsíci
CHANGELOG.md Add changelog for 1.0.2 před 1 měsícem
LICENSE.md License před 7 měsíci
README.md Docs link před 6 měsíci
composer.json Allow Symfony 5.0 when installed by composer před 1 měsícem
composer.lock Allow Symfony 5.0 when installed by composer před 1 měsícem
pakefile.php Upload task před 6 měsíci
phpcs.xml Exclude tests před 6 měsíci

README.md

File Encryptor

Packagist Packagist Travis

A small and simple tool to encrypt small files with with libsodium.

Installation

Install for local user with composer:

composer global require sandfoxme/encryptor

Install globally by downloading prebuilt phar:

sudo wget https://github.com/sandfoxme/php-encryptor/releases/latest/download/encryptor.phar -O /usr/local/bin/encryptor
sudo chmod +x /usr/local/bin/encryptor

Simple usage

Encrypt file:

encryptor encrypt filename.txt

Decrypt file:

encryptor decrypt filename.txt.encrypted

You will be interactively asked for the password

Documentation

Read full documentation here: https://sandfox.dev/php/encryptor.html

License

The library is available as open source under the terms of the MIT License.