CLI File Encryptor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Anton Smirnov c0214ee705 Update github username před 8 hodinami
bin Fix composer installation autoload discovery před 7 měsíci
docs Update github username před 8 hodinami
src Allow Symfony 5.0 when installed by composer před 8 hodinami
tests Encryption tests před 7 měsíci
.gitignore Commit lock for more predictable releases před 7 měsíci
.gitlab-ci.yml Fix install git před 7 měsíci
.travis.yml Travis will only test před 7 měsíci
CHANGELOG.md Add changelog for 1.0.2 před 8 hodinami
LICENSE.md License před 8 měsíci
README.md Update github username před 8 hodinami
composer.json Change package namespace před 8 hodinami
composer.lock Allow Symfony 5.0 when installed by composer před 8 hodinami
pakefile.php update github username před 8 hodinami
phpcs.xml Exclude tests před 7 měsíci

README.md

File Encryptor

Packagist Packagist Travis

A small and simple tool to encrypt small files with with libsodium.

Installation

Install for local user with composer:

composer global require arokettu/encryptor

Install globally by downloading prebuilt phar:

sudo wget https://github.com/arokettu/php-encryptor/releases/latest/download/encryptor.phar -O /usr/local/bin/encryptor
sudo chmod +x /usr/local/bin/encryptor

Simple usage

Encrypt file:

encryptor encrypt filename.txt

Decrypt file:

encryptor decrypt filename.txt.encrypted

You will be interactively asked for the password

Documentation

Read full documentation here: https://sandfox.dev/php/encryptor.html

License

The library is available as open source under the terms of the MIT License.