CLI File Encryptor
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Anton Smirnov c0214ee705 Update github username 2 dagar sedan
bin Fix composer installation autoload discovery 7 månader sedan
docs Update github username 2 dagar sedan
src Allow Symfony 5.0 when installed by composer 2 dagar sedan
tests Encryption tests 7 månader sedan
.gitignore Commit lock for more predictable releases 7 månader sedan
.gitlab-ci.yml Fix install git 7 månader sedan
.travis.yml Travis will only test 7 månader sedan
CHANGELOG.md Add changelog for 1.0.2 2 dagar sedan
LICENSE.md License 8 månader sedan
README.md Update github username 2 dagar sedan
composer.json Change package namespace 2 dagar sedan
composer.lock Allow Symfony 5.0 when installed by composer 2 dagar sedan
pakefile.php update github username 2 dagar sedan
phpcs.xml Exclude tests 7 månader sedan

README.md

File Encryptor

Packagist Packagist Travis

A small and simple tool to encrypt small files with with libsodium.

Installation

Install for local user with composer:

composer global require arokettu/encryptor

Install globally by downloading prebuilt phar:

sudo wget https://github.com/arokettu/php-encryptor/releases/latest/download/encryptor.phar -O /usr/local/bin/encryptor
sudo chmod +x /usr/local/bin/encryptor

Simple usage

Encrypt file:

encryptor encrypt filename.txt

Decrypt file:

encryptor decrypt filename.txt.encrypted

You will be interactively asked for the password

Documentation

Read full documentation here: https://sandfox.dev/php/encryptor.html

License

The library is available as open source under the terms of the MIT License.