CLI File Encryptor
25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Anton Smirnov c0214ee705 Update github username 8 saat önce
bin Fix composer installation autoload discovery 7 ay önce
docs Update github username 8 saat önce
src Allow Symfony 5.0 when installed by composer 8 saat önce
tests Encryption tests 7 ay önce
.gitignore Commit lock for more predictable releases 7 ay önce
.gitlab-ci.yml Fix install git 7 ay önce
.travis.yml Travis will only test 7 ay önce
CHANGELOG.md Add changelog for 1.0.2 8 saat önce
LICENSE.md License 8 ay önce
README.md Update github username 8 saat önce
composer.json Change package namespace 8 saat önce
composer.lock Allow Symfony 5.0 when installed by composer 8 saat önce
pakefile.php update github username 8 saat önce
phpcs.xml Exclude tests 7 ay önce

README.md

File Encryptor

Packagist Packagist Travis

A small and simple tool to encrypt small files with with libsodium.

Installation

Install for local user with composer:

composer global require arokettu/encryptor

Install globally by downloading prebuilt phar:

sudo wget https://github.com/arokettu/php-encryptor/releases/latest/download/encryptor.phar -O /usr/local/bin/encryptor
sudo chmod +x /usr/local/bin/encryptor

Simple usage

Encrypt file:

encryptor encrypt filename.txt

Decrypt file:

encryptor decrypt filename.txt.encrypted

You will be interactively asked for the password

Documentation

Read full documentation here: https://sandfox.dev/php/encryptor.html

License

The library is available as open source under the terms of the MIT License.